Công cụ tính tổng điểm của số điện thoại

để tính tổng điểm của số điệm thoại bạn chỉ cần nhập tất cả những số cần tính điểm mỗi số 1 dòng rồi nhấn tính điểm

 Số điện thoại Điểm cộng được

Design By: www.stv.vn